KR Kupplungshebel schwarz YAMAHA XV 1000 SE Midnight Sp .. Clutch lever black

KR Kupplungshebel schwarz YAMAHA XV 1000 SE Midnight Sp  .. Clutch lever black